Friday, October 11, 2013

Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Π.Ε.


Δείτε το ΦΕΚ (καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπ/κών Δ/θμιας Εκπ/σης σε Π/θμια Εκπ/ση), επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο στο: alfavita.gr

No comments:

Post a Comment