Wednesday, August 7, 2013

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΕΚΑΔΕ (ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ) ΠΡΟΣ ΥΠΑΙΘ / ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Χαριλάου Τρικούπη 14 – 10679 Αθήνα – Τηλ/Φαξ 210-3619500
Web site: http://www.pekade.gr    e-mail: info@pekade.gr
Αθήνα, 2 Αυγούστου 2013
Προς: Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Κων/νο Αρβανιτόπουλο
           Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Συμεών Κεδίκογλου
                                                                                  κ. Κων/νο Γκιουλέκα
Κοιν.: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πρόεδρο κ. Σ. Γκλαβά, Αντιπρόεδρο κ. Ι. Κουμέντο,Γραφείο Ξένων Γλωσσών
ΟΛΜΕ
ΚΕΜΕΤΕ
Σχολικούς Συμβούλους ΠΕ06

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Θέμα: Προτάσεις της ΠΕΚΑΔΕ για τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στο Λύκειο
Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
Η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Αγγλικής της Δημόσιας Εκπαίδευσης (ΠΕΚΑΔΕ) δραστηριοποιείται στο χώρο της Δημόσιας Εκπαίδευσης επί 35 συναπτά έτη. Προτεραιότητά μας είναι η ενίσχυση της εκπαίδευσης του μαθητή και η απόκτηση υψηλού επιπέδου γνώσεων στην αγγλική. Οι δράσεις του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνουν τη διοργάνωση ημερίδων σε όλη την επικράτεια, την έκδοση τετραμηνιαίου επιστημονικού περιοδικού με κριτές-αξιολογητές των κειμένων και τη φροντίδα για συστηματική και διαρκή επικοινωνία με τα μέλη της Ένωσης σε ολόκληρη τη χώρα. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεργάζεται στενά με τους Σχολικούς Συμβούλους ΠΕ06, τα τμήματα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ, του ΑΠΘ, το τμήμα Ανθρωπιστικών Επιστημών του ΕΑΠ καθώς και με άλλα Πανεπιστημιακά τμήματα σε ολόκληρο τον κόσμο, με Επιστημονικούς φορείς όπως το ΚΕΜΕΤΕ και το ΙΠΕΜ ΔΟΕ, με Επιστημονικές Ενώσεις, Ομοσπονδίες όπως η ΟΛΜΕ και η ΔΟΕ και φυσικά με τους Εκπροσώπους της Πολιτείας στο Υ. ΠΑΙ.Θ.
Σκοπός του παρόντος υπομνήματος είναι να σας γνωστοποιήσουμε τις θέσεις και προτάσεις της Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. αναφορικά με τη διδασκαλία του μαθήματος της αγγλικής γλώσσας στο Λύκειο, ώστε να διασφαλιστεί αφενός η ακεραιότητα και ενότητα της διδασκαλίας του γνωστικού μας αντικειμένου και αφετέρου να ενισχυθεί η παρεχόμενη διδακτική και γνωστική ποιότητα την οποία προσφέρουν οι εκπαιδευτικοί ΠΕ06 προς όφελος των μαθητών.
Σε μια προσπάθεια συμμετοχής μας στο διάλογο για τις προτεινόμενες αλλαγές στο Λύκειο, θα θέλαμε να επισημάνουμε:
·         πως θεωρούμε δεδομένο ότι θα συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα σπουδών του Λυκείου και η Α΄ ξένη γλώσσα, η αγγλική, όπως συμβαίνει και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, έχοντας πλέον αποδεχτεί πως η αγγλική είναι η κοινή γλώσσα εργασίας στην Ευρώπη – μια Ευρώπη που στηρίζει την πολυγλωσσία, αλλά παράλληλα προωθεί την αγγλική που αποδεδειγμένα συνιστά σημαντικό παράγοντα για εξεύρεση εργασίας και κινητικότητας
·         πως είναι επιτακτικό αίτημα της κοινωνίας, τη στιγμή που η ελληνική οικογένεια ξοδεύει μεγάλα ποσά για να μάθουν τα παιδιά Αγγλικά και απαιτεί να προσφέρεται η δυνατότητα κατάκτησης της αγγλικής σε επίπεδο «Πολύ καλής γνώσης» (Γ1) ή «Άριστης γνώσης» (Γ2) μέσα στο δημόσιο σχολείο.
·         πως οι μαθητές του Γυμνασίου, με τις ώρες και τις συνθήκες του σχολείου, στην καλύτερη περίπτωση μπορούν να φτάσουν στο επίπεδο γνώσης Β2 «Καλή γνώση».
Δεδομένου ότι
·         η εκμάθηση της αγγλικής και η πιστοποίηση γνώσης σε υψηλά επίπεδα (Γ1 και Γ2) είναι απαίτηση της Ελληνικής κοινωνίας
·         ένας σημαντικός αριθμός υποψηφίων των σχολών ΑΕΙ και ΑΤΕΙ οφείλουν να εξετάζονται στην αγγλική γλώσσα ως ειδικό μάθημα στις Πανελλήνιες Εξετάσεις
 η Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε προτείνει:
·         τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας ως μαθήματος Γενικής Παιδείας στην Α΄ και Β΄ Λυκείου, με στόχο την κατάκτηση επιπέδου Γ1-Γ2 (3 ώρες εβδομαδιαίως) στο πλαίσιο της διασύνδεσης του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) με το δημόσιο σχολείο, ώστε μαθητές και γονείς να μην αναγκάζονται να καταφεύγουν στην ιδιωτική εκπαίδευση (Φροντιστήρια).
·         την παρακολούθηση ειδικού προγράμματος εκμάθησης της αγγλικής στη Γ΄ Λυκείου για την προετοιμασία των υποψηφίων στο ειδικό αυτό μάθημα (2 ώρες εβδομαδιαίως).
Εξάλλου, λαμβάνοντας υπόψη ότι
·         η αγγλική αποτελεί τη γλώσσα του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και
·         η εκπόνηση της Ερευνητικής / Συνθετικής Εργασίας (project) που έχει καθιερωθεί στο Λύκειο, αφενός απαιτεί την αναζήτηση, ανάσυρση και επεξεργασία πληροφοριών από αγγλόφωνες έντυπες και ηλεκτρονικές πηγές και αφετέρου περιλαμβάνει τη δυνατότητα ο μαθητής να συγγράψει την εργασία στην αγγλική,
θεωρούμε ότι η συνέχιση της εκμάθησης της αγγλικής και η ανάπτυξη ειδικών δεξιοτήτων με τη βοήθεια της αγγλικής στο Λύκειο είναι απαραίτητη (π.χ. α. επεξεργασία ηλεκτρονικών πηγών με επιστημονικό γνωστικό περιεχόμενο, σύνθετες γλωσσικές και συντακτικές δομές και εξειδικευμένο λεξιλόγιο, β. διαμεσολάβηση ανάμεσα στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα, ώστε κείμενα με σύνθετο περιεχόμενο να μπορούν να μεταφέρονται από τη μια γλώσσα στην άλλη).
Με βάση τα επιχειρήματα της προηγούμενης παραγράφου, προτείνουμε την ανάθεση 2 ωρών εβδομαδιαίως στους εκπαιδευτικούς ΠΕ06 που υπηρετούν στα Λύκεια για εργαστηριακή απασχόληση στο πλαίσιο των συνθετικών / ερευνητικών εργασιών, διότι και στην περίπτωση που μια εργασία εκπονηθεί στην ελληνική γλώσσα, η συμβολή του εκπαιδευτικού ΠΕ06 μπορεί να είναι σημαντική για τους λόγους που ήδη εξηγήσαμε.
Κύριε Υπουργέ,
Σας παρακαλούμε θερμά να εξετάσετε τις προτάσεις αυτές, οι οποίες αποτελούν προϊόν μακροχρόνιας συνεργασίας και έρευνας ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και ακαδημαϊκούς. Ακολουθούν δε τις σύγχρονες επιταγές απόκτησης γλωσσομάθειας σε ανταγωνιστικά περιβάλλοντα εργασίας. Πιστεύουμε ότι συμφωνείτε μαζί μας πως στις ημέρες της οικονομικής κρίσης η Δημόσια Εκπαίδευση οφείλει να δίνει στο μαθητή τη δυνατότητα ανάπτυξης γνώσεων και δεξιοτήτων στα υψηλότερα επίπεδα εκμάθησης της αγγλικής (Γ1-Γ2) χωρίς να απευθύνεται σε ιδιωτικούς φορείς.  Η Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. είναι πάντα στη διάθεση της πολιτείας για να προσφέρει ό,τι μπορεί για την επίτευξη του κοινού μας στόχου που είναι η καλύτερη εκπαίδευση των μαθητών μας.
Με Εκτίμηση
Για το Δ. Σ. της  ΠΕΚΑΔΕ

                  Ο Πρόεδρος                                                                    Η Γεν. Γραμματέας                                  
             ΚΟΣΜΑΣ ΒΛΑΧΟΣ                                                          ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΩΤΣΗ


No comments:

Post a Comment